BIG 5 - 2011

1. Anders
Art                       SF                  Vikt              % Sf-gräns           Datum            Foto/Vittne
Insjölax            ( 8kg )              9,68 kg          121 poäng           20111102          Bild
Öring                ( 6kg )              0,93 kg           15 Poäng            20110604        Morgan      
Gädda             ( 12kg )              5,10 kg           42 Poäng            20110120         Bild
Gös                ( 6,5kg )              3,21 kg           49 Poäng            20110713         Bild
Abborre          ( 1,6kg )              1,02 kg           63 Poäng 20110202         Bild
Summa:                                                       290 Poäng


2. Ulrik
Art                 SF                  Vikt                 % Sf-gräns         Datum            Foto/Vittne
Insjölax       ( 8kg )             6,71 kg              83 Poäng                20111105         Bild
Öring           ( 6kg )           
Gädda        ( 12kg )            6,90 kg              57 Poäng                20110522         Klubben
Gös           ( 6,5kg )            4,38 kg              67 Poäng                20110618         Bild
Abborre     ( 1,6kg )            0,98 kg              61 Poäng 20110105         Bild
Summa:                                                    268 Poäng


3. Björn
Art                    SF                     Vikt            % Sf-gräns             Datum            Foto/Vittne
Insjölax         ( 8kg )                  4,22 kg         52 Poäng                20111102          Bild
Öring             ( 6kg )                  0,72 kg         12 Poäng                20110618          Bild
Gädda          ( 12kg )                  7,52 kg         62 Poäng                20110820          Bild
Gös             ( 6,5kg )                 5,00 kg          76 Poäng                20110710          Bild
Abborre       ( 1,6kg )                 0,85 kg          53 Poäng 20110820          Bild
Summa:                                                     255 Poäng

4. Torkel
Art                    SF                   Vikt              % Sf-gräns           Datum            Foto/Vittne
Insjölax         ( 8kg )           
Öring             ( 6kg )               6,51 kg          108 Poäng            20111211         Bild
Gädda          ( 12kg )               7,50 kg           62 Poäng            20111120         Bild
Gös             ( 6,5kg )                1,8 kg           27 Poäng             20110601         Daniel
Abborre       ( 1,6kg )               0,46 kg          28 poäng 20110226         Frua  
Summa:                                                     225 Poäng

5. Göran
Art                  SF                 Vikt                % Sf-gräns            Datum            Foto/Vittne
Insjölax          ( 8kg )       
Öring              ( 6kg )             2,70 kg           45 Poäng                20111105         Micke
Gädda           ( 12kg )             5,70 kg           47 Poäng                20110727         Bild
Gös              ( 6,5kg )             3,54 kg           54 Poäng                20110710         Bild
Abborre        ( 1,6kg )             1,00 kg           62 Poäng 20110122         Bild
Summa:                                                   208 Poäng

6. Micke
Art                  SF                 Vikt                % Sf-gräns            Datum            Foto/Vittne
Insjölax       ( 8kg )            
Öring           ( 6kg )              0,24 kg             04 Poäng               20110808        Många !!!
Gädda        ( 12kg )              8,20 kg             68 Poäng               20111112        KHBFK
Gös           ( 6,5kg )              3,04 kg             46 Poäng               20110526        Näcken !! 
Abborre     ( 1,6kg )              1,35 kg            84 Poäng 20110815        Bild
Summa:                                                   202 Poäng                                            

7. Janne
Art              SF                    Vikt              % Sf-gräns               Datum            Foto/Vittne
Insjölax    ( 8kg )                4,00 kg          50 poäng                 20110818        BG
Öring        ( 6kg )                5,55 kg          92 poäng                 20111106        Bild
Gädda     ( 12kg )                4,00 kg          33 poäng                 20110706        BG
Gös        ( 6,5kg )              
Abborre  ( 1,6kg )            
Summa:                                                175 Poäng

8. Peter
Art                  SF                 Vikt              % Sf-gräns            Datum            Foto/Vittne
Insjölax       ( 8kg )              2,4 kg           30 Poäng              20111112         Kenth 
Öring           ( 6kg )              4,7 kg           78 Poäng              20111112        KHBFK 
Gädda        ( 12kg )              6,2 kg           51 poäng              20111108        Anders
Gös           ( 6,5kg )
Abborre     ( 1,6kg )
Summa:                                                  159 Poäng

RSS 2.0