BIG 5 - 2013

1.  Björn
Art                    SF               Vikt              % Sf-gräns           Datum            Foto/Vittne
Insjölax         ( 8kg )             8,35 kg          104 poäng             20131123           Bild
Öring             ( 6kg )                         
Gädda          ( 12kg )           12,20 kg        101 poäng             20130928           Bild         
Gös             ( 6,5kg )            6,32 kg          97 poäng              20130623           Bild
Abborre       ( 1,6kg )            0,83 kg          51 poäng              20131013           Bild
 Summa:                                                 353 Poäng
 
 
2. Ulrik
Art                    SF                Vikt            % Sf-gräns             Datum            Foto/Vittne
Insjölax         ( 8kg )               5,60 kg       70 poäng                20130607          Bild  
Öring             ( 6kg )              3,26 kg       54 poäng                20130526          Bild        
Gädda          ( 12kg )             7,75 kg        64 poäng                20131110          Bild
Gös             ( 6,5kg )             2,78 kg        42 poäng                20130827          Bild    
Abborre       ( 1,6kg )             0,60 kg        37 poäng                 20130907         Bild                              
Summa:                                                267 Poäng
 
3. Anders
Art                  SF                    Vikt                % Sf-gräns            Datum            Foto/Vittne
Insjölax          ( 8kg )              5,27 kg          65 poäng               20130106           Bild   
Öring              ( 6kg )              3,35 kg          55 poäng               20130106           Bild
Gädda           ( 12kg )             8,68 kg          72 poäng               20130601            Bild         
Gös              ( 6,5kg )             1,76 kg           27 poäng              20131013           Bild
Abborre        ( 1,6kg )             0,68 kg          42 poäng               20131013          Bild
Summa:                                                    261 Poäng 
 
4. Jan
Art                       SF             Vikt            % Sf-gräns               Datum            Foto/Vittne
Insjölax            ( 8kg )          8,50 kg         106 poäng                 20130625            Bild  
Öring                ( 6kg )                       
Gädda             ( 12kg )        4,50 kg          37 poäng                  20130510        Anders Forsberg         
Gös                ( 6,5kg )        3,00 kg          46 poäng                  20130703           Bild          
Abborre          ( 1,6kg )        1,09 kg         68 poäng                   20131006           Bild
Summa:                                               257 Poäng
 
5. Sjögga
Art              SF                    Vikt              % Sf-gräns               Datum            Foto/Vittne
Insjölax    ( 8kg )                10,33 kg         129 poäng                 20131124         Bild         
Öring        ( 6kg )                 3,20 kg           53 poäng                 20131030         Bild
Gädda     ( 12kg )                4,22 kg           35 poäng                 20130726         Bild                      
Gös        ( 6,5kg )               
Abborre   ( 1,6kg )               0,46 kg          28 poäng                  20130914          Bild 
Summa:                                                 245 poäng
 
6. Micke 
Art                  SF                 Vikt              % Sf-gräns            Datum            Foto/Vittne
Insjölax       ( 8kg )                4,14 kg            51 poäng             20130601          Bild       
Öring           ( 6kg )               3,80 kg            63 poäng             20131124           Bild
Gädda        ( 12kg )               5,12 kg            42 poäng             20130524           Bild
Gös           ( 6,5kg )             1,76 kg            27 poäng             20130727            Bild
Abborre     ( 1,6kg )              0,60 kg            37 poäng              20130807           Bild
Summa:                                                  220 Poäng 
  
7. Torkel 
Art                  SF                 Vikt                % Sf-gräns            Datum            Foto/Vittne
Insjölax       ( 8kg )                 4,50 kg           56 poäng               20130414         Bild    
Öring           ( 6kg )                3,96 kg           66 poäng               20130420         Simon
Gädda        ( 12kg )               3,90 kg           32 poäng               20130908         Simon
Gös           ( 6,5kg )                     
Abborre     ( 1,6kg )              0,93 kg          58 poäng               20130729          Daniel          
Summa:                                                  202 poäng      
 
8. Peter 
Art                 SF                  Vikt                 % Sf-gräns         Datum            Foto/Vittne
Insjölax       ( 8kg )               3,68 kg             46 poäng           20131105          Bild 
Öring           ( 6kg )              2,62 kg             43 poäng           20131105          Bild 
Gädda        ( 12kg )                  
Gös           ( 6,5kg )             4,20 kg             64 poäng            20130708         Bild               
Abborre     ( 1,6kg )               
Summa:                                                  153 Poäng                   
 
9.
Art              SF                    Vikt              % Sf-gräns               Datum            Foto/Vittne
Insjölax    ( 8kg )                    
Öring        ( 6kg )            
Gädda     ( 12kg )                          
Gös        ( 6,5kg )              
Abborre  ( 1,6kg )                        
Summa:                              RSS 2.0