BIG 5 - 2016

 
1. Micke   
Art                    SF               Vikt              % Sf-gräns           Datum            Foto/Vittne
Insjölax         ( 8kg )             5,62 kg         70 poäng               20160701       Bild
Öring             ( 6kg )            5,12 kg         85 poäng               20160423       Bild
Gädda          ( 12kg )           8,84 kg         73 poäng               20160721        Bild
Gös             ( 6,5kg )           3,72 kg         57 poäng               20160222        Bild
Abborre       ( 1,6kg )          0,68 kg          42 poäng               20160729        Bild
 Summa:                                               327  Poäng
 
2. Anders
Art                    SF               Vikt              % Sf-gräns           Datum            Foto/Vittne
Insjölax         ( 8kg )            2,60 kg         32 poäng               20161218        Bild
Öring             ( 6kg )           5,80 kg         96 poäng                20160403        Bild       
Gädda          ( 12kg )          6,04 kg          50 poäng               20160722        Bild
Gös             ( 6,5kg )          6,90 kg        106 poäng               20160423        Bild
Abborre       ( 1,6kg )         0,66 kg           41 poäng               20160708        Bild
 Summa:                                                325 Poäng
 
3. Björn
Art                    SF               Vikt              % Sf-gräns           Datum            Foto/Vittne
Insjölax         ( 8kg )            3,20 kg         40 poäng               20161218        Bild           
Öring             ( 6kg )           
Gädda          ( 12kg )          5,40 kg         45 poäng                20160623       Bild
Gös             ( 6,5kg )           4,52 kg        69 poäng                20160730        Bild        
Abborre       ( 1,6kg )           0,99 kg        61 poäng                20160804       Bild          
 Summa:                                              215 Poäng
 
4. Torkel
Art                    SF               Vikt              % Sf-gräns           Datum            Foto/Vittne
Insjölax         ( 8kg )             
Öring             ( 6kg )           3,40 kg          56 poäng              20161218        Bild            
Gädda          ( 12kg )          4,80 kg          40 poäng              20161218        Bild 
Gös             ( 6,5kg )          1,95 kg          30 poäng              201607??        Daniel     
Abborre       ( 1,6kg )          0,85 kg          53 poäng              20160131        Bild     
 Summa:                                                179 Poäng 
 
5. Sjögga
Art                    SF               Vikt              % Sf-gräns           Datum            Foto/Vittne
Insjölax         ( 8kg )           
Öring             ( 6kg )          
Gädda          ( 12kg )                
Gös             ( 6,5kg )           4,20 kg        64 poäng             20160916          Bild          
Abborre       ( 1,6kg )          1,04 kg         65 poäng             20160719          Bild
 Summa:                                               129 poäng  
 
6. 
Art                    SF               Vikt              % Sf-gräns           Datum            Foto/Vittne
Insjölax         ( 8kg )            
Öring             ( 6kg )                   
Gädda          ( 12kg )          
Gös             ( 6,5kg )                     
Abborre       ( 1,6kg )         
 Summa:                                                Poäng           
                                                  
7. 
Art                    SF               Vikt              % Sf-gräns           Datum            Foto/Vittne
Insjölax         ( 8kg )            
Öring             ( 6kg )            
Gädda          ( 12kg )          
Gös             ( 6,5kg )          
Abborre       ( 1,6kg )          
 Summa:                                             Poäng
 
 
8.  
Art                    SF               Vikt              % Sf-gräns           Datum            Foto/Vittne
Insjölax         ( 8kg )            
Öring             ( 6kg )            
Gädda          ( 12kg )          
Gös             ( 6,5kg ) 
Abborre       ( 1,6kg )
 Summa:                                                  

RSS 2.0